Home |  Onderneming |  Producten |  Service |  Nieuws |  Contacten |  Download

Wij zijn toonaangevend op het gebied van triltransporttechniek.

AViTEQ Triltechniek Nederland B.V. v/h AEG Triltechniek biedt zijn klanten technisch hoogwaardige en innovatieve triltransport oplossingen voor industriële toepassingen.

Transporteren, doseren, drogen, geordend bufferen, klasseren, kloppen en lossen, koelen, ongeordend bufferen, ontwateren, ordenen, oriënteren, positioneren, scheiden, toevoeren, transporteren, uittrekken, verdichten, verenkelen, verwarmen, zeven en uiteraard service.

Aandrijf- en doseertechniek

Magneetvibratoren, trilmotoren (onbalansmotoren), kleine transportapparaten, trilkommen, besturingen voor magneetvibratoren, remapparaten en frequentieregelaars voor trilmotoren

Toevoertechniek

Kleine transportapparaten, trilkommen (spiraaltransporteur), doseergoten, engineering en systeemoplossingen voor toevoer- en doseertechniek

Stortgoedtechniek

Trilgoten, trilbuizen, trilzeven, triltafels, extern aangedreven trilgoten, strooiplaten, bunker uitrekunit, bunkerklopper, ontwateren, spiraaltransporteurs en twee richtingen transport (trilgoten en trilbuizen)

Reserveonderdelen en reparaties

Reserveonderdelen en reparaties: levering van reserveonderdelen, eigen reparatiedienst, eerste montage en /of in bedrijfname, scholing, preventief onderhoud

© 2009 AViTEQ Vibrationstechnik GmbH